مرکز هشدار الکترونیک (مها)
  • امکان بهره گیری از بسترهای پشتیبان در راستای بالا بردن امنیت مشترکین مها :

درمرکز هشدار الکترونیک (مها) با استفاده از شبکه های ارتباطی پیشرفته و وجود بسترهای پشتیبانی مختلف تا حد مطلوب و استاندارد امنیت مشترکین را تامین می کند و این امر منجر به ایجاد امنیت خاطر مشترکین مرکز (مها) می شود.

 

  • کنترل و مراقبت شبانه روزی از اماکن تحت پوشش در تمامی روزهای سال :

مرکزهشدار الکترونیک (مها) جهت حفظ و تامین امنیت جانی و مالی مشترکین خود به صورت شبانه روزی، درتمام ساعات و روزهای سال حتی ایام تعطیل در حال پايش و مراقبت لحظه اي سيگنالهاي دريافتي بوده و مشترکین خود را تحت پوشش مراقبتی خود قرار میدهد.

 

  • مانیتورینگ پیشرفته و امکان نظارت بر عملکرد اپراتورها :

در مرکز هشدار الکترونیک (مها) از سامانه و سیستمهاي مانیتورینگ پیشرفته استفاده می شود، و با نظارت اپراتورهای متخصص و کارآزموده مرکز عمليات مانيتورينگ انجام می شود و همچنین مدیریت مرکز مها جهت بالا بردن هر چه بیشتر امنیت مشترکین بر نحوه عملکرد و فعالیت اپراتورهای خود نیز نظارت مستقیم و مداوم دارد که نهایتا مجموع این فعالیت ها و نظارت ها بر تامین امنیت جانی ومالی مشترکین و حفظ امنیت اماکن آنها منجر می شود.

 

  • قابلیت پشتیبانی نامحدود مشترکین :

در مرکز هشدار الکترونیک (مها) در تمام ساعات شبانه روز بدون هیچ گونه محدودیتی و بصورت لحظه به لحظه در حوزه های فنی و امنیتی از تمامی مشترکین تحت پوشش ،پشتیبانی بعمل می آید ودر صورت وجود هرگونه نقص فنی در ابتدا سریعا با مشترک تماس حاصل می شود و در صورت نیاز تکنسین های فنی مرکز برای رفع نقص به محل مربوطه اعزام می شوند و همچنین در صورت احتمال وقوع سرقت، به نیروهای گشتی پلیس در كمترين زمان ممكن جهت اعزام به محل مربوطه اطلاع رساني خواهد شد و نهایتا با انجام این اقدامات است که پشتیبانی نامحدود و همه جانبه از مشترکین صورت می گیرد.

 

  • نظارت دائمی بر عملکرد سیستم :

در مرکز هشدار الکترونیک (مها) جهت جلوگیری از بوجود آمدن هرگونه نقص  و مشکل فنی که احتمالا می¬تواند باعث ایجاد خلل در عملکرد سیستم و تامین امنیت و کنترل اماکن و مشترکین شود ، نظارت دائمی بر عملکرد سیستم توسط کارشناسان فنی و اپراتورهای کارآزموده صورت میگ یرد که  بدنبال آن کنترل و حفظ امنیت لحظه به لحظه برقرار باشد.